Giriş Yapınız
Email:

Sifre:iletişimFaydalı Linkler
  • Çeviri Dernekleri

Çeviri Derneği

ATA (American Translators Association)

BDÜ (Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer)

CATS (The Canadian Association of Translation Studies)

EST (European Society for Translation Studies)

FIT (International Federation of Translators)

  • Dergiler

Journal TTR

Meta

Target

The Translator

The Translation Review

Translation Journal

Two Lines

  • Yayınevleri

John Benjamins

Multilingual Matters

St. Jerome

Stauffenburg

Rodopi

Routledge

TEXTconTEXT

  • Diğer Mütercim-Tercümanlık Bölümleri

Atılım Üniversitesi

Beykent Üniversitesi

Bilkent Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi

Çankaya Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Haliç Üniversitesi

İstanbul Arel Üniversitesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi

Kırıkkale Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Mersin Üniversitesi

Okan Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Trakya Üniversitesi

Yaşar Üniversitesi

Yeditepe Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

  • Çeviriyle İlgili Diğer Linkler

Douglas Robinson’s Translation-Related Sources

International Directory of the Historians of Translation

The British Council’s Literary Translation Pages

Translator’s Home Companion

Translation Studies Bibliography

ARÇ (Afette Rehber Çevirmenlik)

Çağdaş Türk Edebiyatı

TEDA (Çeviri ve Yayım Destek Projesi)

  • Sözlükler

Çok Dilli Sözlük

Edict İngilizce Sözlük

Sesli Sözlük

TDK Türkçe Sözlük

Oxford English Dictionary

Zargan İng.-Türk. Sözlük

İngilizce-Almanca Sözlük

 
 

www.ceviriyap.net nedir?www.ceviriyap.net çeviri yaptırmak isteyenlerle çeviri yapmak isteyenlerin bir arada buluştuğu bir web portalıdır.

Amacımız aracıları ortadan kaldırarak çeviri isteklerinizi zamandan ve mekandan bağımsız olarak daha hızlı ve daha ucuz yapabilmektir. Çevirileriniz genel edebi çeviri yapan tercüme büroları yerine alanında uzman çevirmenler tarafından çevrilmektedir.Üzerinde çalıştığınız konuda uzman çevirmenlerimiz ile mesleki çevirilerinizi ruhuna uygun olarak www.ceviriyap.net'in aracılığı ile çevriliyor. Sistemde yer alan tüm çeviri hizmetleri internet üzerinden verilmektedir. İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, İspanyolca, Arapça, Farsca, Urduca, Romence, Tatarca, Kırgızca çeviri isteklerinizi 7/24 bize iletebilirsiniz... Diğer dillerle ilgili uzman çevirmenlerimiz eklendikçe çeviri hizmetlerimiz başlayacaktır

Çevirmen ya da tercüman, bir metni veya sözlü iletişimi bir dilden başka bir dile çevirmeyi meslek edinen kişiye denir. Çevirmenler kitap, film, video oyunu, makale, tez, ticari yazışma ve sözleşmeler, hukuki dokümanlar, vize evrakı vb. gibi belgeleri tercüme eden veya toplantılarda, seminerlerde, konferanslarda ardıl veya eşzamanlı çeviri yapan kişilerdir.

Bazı Terimler

Tercüme (çeviri) değişik insan topluluklarının kullandıkları farklı dilleri birbirlerine aktarmak için kullandıkları yönteme verilen addır. Farklı bölge ve iklimlerde yaşayan insanlar farklı diller kullanırlar ve birbirleriyle kültürel, ticari, hukuki, edebi anlamda tanışıp kaynaşabilmek için birbirlerinin dillerini anlamaya ve aktamaya ihtiyaç duyarlar. İşte bu noktada devreye tercüme (çeviri) girer. Sözlü ve Yazılı tercüme olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Aktarma işi yazılı olduğunda işi yapan kişi "mütercim", sözlü olduğunda "tercüman" adını alır. Ancak günümüzde her iki gruba da yaygın olarak tercüman ya da çevirmen denmektedir.

Tercüme çalışmalarında dil, kaynak ve hedef dil olarak iki kısma ayrılır. Hedef dil aktarımın yapılacağı dildir. Örneğin, İngilizce'den Türkçeye tercüme yapılacağında hedef dil Türkçe, kaynak dil ise İngilizce'dir. Bu örnekte, yani hedef dilin Türkçe olduğu durumlarda, ana dili Türkçe olan bir kişinin tercümeyi yapması en uygun çözümdür.

Ardıl Çeviri bir konuşmanın ya da metnin söylendiği ya da yazıldığı andan daha sonra gerçekleşen çeviriye verilen isimdir. Çevirmen, konuşmacının söylediklerini not alır veya hafızasında tutar ve daha sonra da diğer dile sözlü olarak aktarır. Konuşmacı her 3-5 cümlede bir durur, çevirmen de aldığı notlara dayanarak, o kısmı diğer dile aktarır. Profesyonel anlamda not tutma tekniklerine hakim çevirmenler çok daha uzun konuşma bölümlerini de kesintisiz çevirebilirler.

Simultne Çeviri yapılan konuşmaların konuşma anında çevrilmesidir yani çevirmen konuşmacının sözlerini eşzamanlı olarak bir diğer dile aktarır. Farklı dili konuşan insanların katıldığı toplantı ve konferanslarda sıklıkla karşılaşılır. Çevirmenler, ses yalıtımlı ve en az iki kişinin rahat çalışabileceği, aydınlatma ve havalandırma sistemi olan kabinlerde çeviri yapar. Çevirinin bu modunda, çevirmen konuşmacının 1-2 saniye ardından gelir. Yoğun konsantrasyon gerektirdiği ve zihni yorduğu için, konferanslarda bir kabinde en az iki çevirmen çalışır. Çevirmenler konferansın da seyrine göre, ortalama her 20 dakikada bir dönüşümlü olarak çeviri yapar. Bu çeviri modu medyada da sıklıkla kullanılır. Canlı yayınlarda, basın toplantılarında ve röportajların izleyiciye aktarılması için de bu çeviri modundan yararlanılır.

Toplum Çevirmenliği, toplum çevirmenliğinin temel özelliği daha çok kamusal hizmetlerde sunulan bir sözlü çeviri türü olmasıdır. Sağlık hizmetlerinde, mahkemelerde ve göçmen bürolarında yaygın şekilde görülür. Toplum çevirmenliği İngiltere ve Avustralya gibi ülkelerde yaygın şekilde kullanılmaktadır. Örneğin İngiltere'de hastaneden randevu alan ve İngilizce seviyesi yetersiz olan hastalara bir toplum çevirmeni sunmaktadır.

Yeminli Tercuman, bir dilin eğitimini almış ve deneyim kazanmış kişiler akreditasyon kuruluşları vasıtasıyla kendi bilgi ve becerilerini tescil ettirir ve böylelikle akredite olmuş olurlar. Türkiye'de bu süreç yeminli tercümanlık kurumu ile sürdürülmektedir. Yeminli Tercüman, yaptığı çeviriler üzerine kendi imzasını atmasına kanunlar önünde izin verilmiş kişi anlamına gelir.Select your language


Türkiyede bir ilk... www.ceviriyap.net Çeviri otomasyon sistemi ile artık 7/24 alanında uzman çevirmenlerden oluşan online çeviri büronuz yanınızda...Ödev, Makale, Teknik kitap ve broşür çevirileriniz için size bir tık ötede. Tek yapmanız gereken göndereceğim dokümanı çevir linkini tıklamak